รายละเอียดข่าว  
   
  กลับเมนูหลัก    
 
หัวข้อข่าว กำหนดการสอบแก้ตัวและเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ประกาศ 26/09/2560
รายละเอียด 1. สอบแก้ตัว แก้ มส. ทุกรายวิชา ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 4-6 ตค. 60 2. นักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้น (ปวช.3) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 30 ตค. 60 3. นักศึกษา ปวช.3 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 1 พย. 60
ไฟล์แนบ