Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
ข่าววิชาการ


หัวข้อข่าว กำหนดการสอบแก้ตัวและเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
รายละเอียด 1. สอบแก้ตัว แก้ มส. ทุกรายวิชา ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 4-6 ตค. 60 2. นักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้น (ปวช.3) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 30 ตค. 60 3. นักศึกษา ปวช.3 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 1 พย. 60
วันที่ 26/09/2560
 
download