Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
ข่าววิชาการ


หัวข้อข่าว กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด วันที่ 16 พค. 2560 เปิดเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 1 มิย. 2560 เปิดเรียนระดับ ปวส.1 (ภาคปกติ ) วันที่ 3 มิย. 2560 เปิดเรียนระดับ ปวส.1 (ภาคสมทบ)
วันที่
 
download