Surat Commercial Technology College

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

8/23 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272223
ข่าววิชาการ


หัวข้อข่าว ประกาศผลการสอบคัดเลือกครู
รายละเอียด ลำดับผลการสอบคัดเลือกครู - ครูวิชาการท่องเที่ยว 1.นส.ผกาทิพย์ รัตนคช 2.นส.จันทิมา ขุนเสถียร 3.นส.ศุภิษฐา ใจห้าว - ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1.นายธีระศักดิ์ ชูพิน *** ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 รายงานตัววันที่ 15 พค. 2560 เวลา 15.00 น. ณ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ****
วันที่ 14/05/2560
 
download