ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ครูผู้สอน (สาขาการบัญชี)

image

นางสุณีรัตน์ มีสมบูรณ์

หัวหน้าสาขาการบัญชี
image

นางเสาวลักษณ์ สมมะลวน

ครูผู้สอนสาขาการบัญชี
image

นางอรอนงค์ เจริญยิ่ง

ครูผู้สอนสาขาการบัญชี
image

นางนุชนาถ ชุมพล

ครูผู้สอนสาขาการบัญชี

ครูผู้สอน (สาขาการตลาด)

image

นางวราภรณ์ โพธิยะราช

หัวหน้าสาขาการตลาด
image

นางอรัญญา วัจนเทพินทร์

ครูผู้สอนสาขาการตลาด
image

นางสาวกุลวดี บุญษร

ครูผู้สอนสาขาการตลาด
image

นางลัดดาวัลย์ แสงเดช

ครูผู้สอนสาขาการตลาด
image

นางสาวพันธิวา จีนไทย

ครูผู้สอนสาขาการตลาด

ครูผู้สอน (สาขาการท่องเที่ยว)

image

นางสาวผกายทิพย์ รัตนคช

หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว
image

นางสาวมาริษา ดุลเจริญ

ครูผู้สอนสาขาการท่องเที่ยว

ครูผู้สอน (สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

image

นางอรุณกมล ม่วงภูเขียว

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
image

นางเสาวคนธ์ ไม้ทิพย์

ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
image

นายทนงศิลป์ ตรีมาลา

ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
image

นายเปี่ยมศักดิ์ ผ่านสำแดง

ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
image

นางสาวอนุสรา มาสุข

ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
image

นางสาวเกศินี แตงเลี่ยน

ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูผู้สอน (สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

image

นางอมรา เมตตาจิตร์

ครูผู้สอนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ครูผู้สอน (หมวดพื้นฐาน)

image

นายอิทธิกร ธราพร

หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
image

นางรพีพรรณ นาคมาก

รองหัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
และครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)
image

นางศศิธร ทองเจริญ

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์)
image

นางสาวณัฐกานต์ เวียงวีระ

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย)
image

นางสาวสุธิตา ปรีชานุรักษ์

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์)
image

นางสาวขวัญฤทัย รัตนคช

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
image

นายเนติลักษณ์ สุทธิรักษ์

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน
image

 นางสาวปานตะวัน บัวแสง

ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาต่างประเทศ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้