ความเป็นมา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2518

ตั้งอยู่เลขที่ 8/23 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย59  ถนนศรีวิชัย  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ 84000  บริเวณเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่

image

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

     เดิมชื่อโรงเรียนสุราษฎร์พาณิชยการ ใช้อักษรย่อ สพ. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุราษฎร์บริหารธุรกิจ อักษรย่อ สบ. และในปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ปวช. ปวท. และ ปวส. สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

พ.ศ. 2518  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม
พ.ศ. 2521  ขยายการรับนักเรียน โดยได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนที่สำเร็จชั้น มศ.5 เข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2522  ขยายหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2523  เปิดสอนภาคบ่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม
พ.ศ. 2525  เพิ่มและขยายหลักสูตรดังนี้ เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร เพิ่มหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
image
พ.ศ. 2526  เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ซื้อกิจการจากโรงเรียนสุราษฎร์อาชีวะ ซึ่งเปิดสอนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จึงได้ย้ายนักเรียนสาขาวิชาช่างสำรวจและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปเรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์อาชีวะ ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2528  เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด> เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
พ.ศ. 2535  เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สายบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. 2536  เพิ่มหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการขาย ขายการรับนักเรียน โดยได้รับอนุญาตให้รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พ.ศ. 2542  จัดตั้งวิทยาลัยตาปี เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ-ภาคสมทบ) สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้