รับสมัครครูผู้สอน 2565

975 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครครูผู้สอน 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้าง ตำแหน่งครู จำนวน 3 อัตรา

1.1 ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี    1 ตำแหน่ง

1.2 ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1 ตำแหน่ง

1.3 ครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว   1 ตำแหน่ง

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

  • สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อองและครบถ้วน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้